Stavebná činnosť, fúkané izolácie, pilčícke práce:

Ing. Ľubomír Matejovič - 0915 454 546 / dimimax@dimimax.sk

Stavebná činnosť a rozpočty stavieb:

Vladimír Penzeš - 0911 505 151 / stavby@dimimax.sk

Strešné centrum - predaj a realizácie striech:

Ing. Patrik Dostál - 0910 905 296 / info@dimimax.sk


Fakturačné údaje:
DIMI max, s.r.o.
Hlavná 30/66, 
951 93 Topoľčianky, 
Slovenská republika 

IČO: 36 550 302

DIČ: 2021696512

IČ DPH: SK2021696512


Bankové spojenie: 

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S.  

IBAN: SK58 0900 0000 0002 3368 3308 

SWIFT kód: GIBASKBX


Prevádzka spoločnosti: 

Tehelná 3, 953 01 Zlaté Moravce