Fúkaná tepelná izolácia

(celulóza, minerálna vlna, sklené vlákno, drevovlákno, polystyrén) 

CLIMATIZER PLUS

Základ "fúkanej" tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS tvorí celulózové vlákno. Tepelná izolácia je upravovaná tak, že konečný výrobok je s nulovým šírením plameňa po povrchu a zároveň ošetrený prísadami, ktoré zabezpečujú odolnosť proti hubám, plesniam, hmyzu a hlodavcom. Celá výroba je zaisťovaná suchou cestou. Výrobok je použiteľný pri rekonštrukciách budov, ako aj pri novostavbách.

Najčastejšie použitie:

  • zateplenie stropov (voľné fúkanie - rôzne hrúbky, vypĺňanie dutín štukatórových resp. trámových stropov)
  • zateplenie striech (izolovanie šikmín v podkrovných priestoroch, izolovanie dvojplášťových plochých striech)
  • zateplenie kolmých stien a priečok (ako výplň stien montovaných drevodomov)
  • zateplenie stien (s využitím drevovláknitých dosiek, systém odvetranej fasády)

CLIMATIZER PLUS Vás ochráni nielen pred chladom, ale v dôsledku vysokej akumulačnej schopnosti aj pred teplom v horúcich mesiacoch.

Konečný výrobok je vláknitý, balený do polyetylénových vriec a je určený na spracovanie v špecializovaných certifikovaných aplikačných firmách, ktoré vlastnia príslušné strojové zariadenia, potrebné na uloženie izolácie do stavby. Počítačom riadená výrobná technológia celulózovej "fúkanej" tepelnej izolácie je v súčasnosti najmodernejšou svojho druhu i vo svetovom meradle.

Vo výrobe bol zavedený systém riadenia kvality ISO 9001:2001, ktorý je zárukou stabilne vysokej kvality výrobku. Na základe testov vykonaných príslušnými štátnymi skúšobňami bola tepelnej izolácii CLIMATIZER PLUS prepožičaná ochranná známka "ekologický šetrný výrobok" 01-01. K ochrane životného prostredia prispieva aj skutočnosť, že tento pravidelne certifikovaný materiál je biologicky odbúrateľný, čím sa stáva vo vyspelých ekonomikách veľmi žiadaným produktom.

CLIMASTONE

CLIMASTONE je unikátna tepelná a akustická izolácia, ktorá je vyrobená z minerálnej vlny. Výroba je založená na metóde rozvlákňovania taveniny zmesí hornín a ďalších prímesí a prísad. Vytvorené minerálne vlákna sa v rámci výrobnej linky spracujú do finálneho tvaru granulátu, vlákna sú po celom povrchu hydrofobizované, napriek tomu je nutné izoláciu v konštrukcii chrániť vhodným spôsobom proti poveternostným vplyvom.

Medzi fúkanými izoláciami výrobok CLIMASTONE vyniká predovšetkým klasifikáciou reakcie na oheň "A1". To ho predurčuje pre aplikáciu všade tam, kde je z hľadiska požiarnej bezpečnosti táto klasifikácia požadovaná. Sú to predovšetkým protipožiarne steny, podhľady, priestory s vysokým počtom zhromažďovaných osôb, konštrukcie v blízkosti komínových telies, inštalačné a káblové šachty prechádzajúce rôznymi požiarnymi úsekmi a mnoho podobných aplikácií.

Rovnako ako CLIMATIZER PLUS, aj CLIMASTONE sa dá použiť na zateplenie stropov, striech, podkrovných priestorov, stien a priečok.

CLIMAGLASS - Y

Fúkaná izolácia na báze skleného vlákna, ktorá má výborné tepelnotechnické vlastnosti. Prípona - Y je odvodená od žltej farby produktu (yellow). Táto izolácia je vyrobená metódou rozvlákňovania taveniny skla a ďalších prísad. Má vynikajúce protipožiarne a akustické vlastnosti a navyše ľahko prepúšťa vodnú paru. Rovnako, ako aj CLIMASTONE vyniká klasifikáciou reakcie na oheň "A1"

Podobne ako CLIMATIZER PLUS a CLIMASTONE je určený pre stavebné tepelné a akustické izolácie vonkajších a vnútorných konštrukcií ako sú stropy, šikmé strechy, podkrovia, podlahy medzi trámami, deliace steny, podhľady a pod.

Aplikácia sa prevádza za sucha pomocou strojného zariadenia a možno ju realizovať tzv. voľným fúkaním (napr. povala) alebo častejšie tzv. objemovým plnením do pripravených dutín stien, striech alebo stropov. Nevznikajú pri nej žiadne odrezky, či iný odpad.

Výhodou CLIMAGLASS-Y je nízka objemová hmotnosť, najvyššia trieda reakcie na oheň A1, nízky difúzny odpor (ľahká priepustnosť vodných pár), schopnosť dokonale vyplniť priestor až do najmenších detailov stavby a možnosť aplikovať izoláciu v ľubovoľnej hrúbke v rozmedzí od 6 do 60 cm. Elastické vlákno navyše pohlcuje hluk. Samozrejmosťou je zdravotná nezávadnosť výrobku.

CLIMAWOOD

Podobne ako fúkaná celulózová izolácia je aj fúkané drevovlákno CLIMAWOOD prírodným materiálom - je tvorené z voľných drevných vlákien. Pomocou aplikačného zariadenia je možné fúkaným drevovláknom pneumaticky vyplniť požadované pozície a konštrukcie bez tepelných mostov, špár, odrezkov a zbytočného primeriavania. 

Táto drevovláknitá izolácia sa najčastejšie používa pre vyplnenie dutín obvodových stien, priečok alebo šikmých častí, prípadne aj pre zateplenie voľným zafúkaním stropných konštrukcií. Materiál je vhodný aj pre zákazníkov s vysokým ekologickým cítením stavby typu drevo, slama, hlina. Tento výrobok je veľmi podobný svojimi fyzikálnymi vlastnosťami ako celulózové tepelné izolácie.  

Každé z týchto vlákien má všetky prednosti prírodného dreva: trvanlivosť, stabilitu a veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Výroba je založená na metóde rozvlákňovania prevažne borovicového dreva, kde v procese výroby sú pridávané minerálne prísady, ktoré zvyšujú odolnosť proti škodcom s ohľadom na životné prostredie. Vždy je nutné izoláciu v konštrukcii chrániť vhodným spôsobom proti poveternostným vplyvom.

CLIMASTYREN

CLIMASTYREN je najnovším typom grafitového penového polystyrénu využívajúci nanotechnológie pre profesionálne zateplenie. Milióny buniek izolantu so stopovou prísadou grafitu účinne odrážajú teplo späť k jeho zdroju a podstatne tak zlepšujú izolačné vlastnosti. 

Je vyrobený pomocou najnovších technológii bez obsahu CFC a HCFC (známe ako freóny). Moderné technológie zabezpečujú stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čím zaisťujú výborný pomer cena/výkon. Vyrába sa v samozhášavom prevedení so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou

Určený pre profesionálne zateplenie dutín, predovšetkým sa jedná o duté steny, podhľady, stropy a podlahy, ktoré sú viac vlhkostne namáhané. Vyznačuje sa vysokým izolačným účinkom, odolnosťou voči vlhkosti a tiež vysokým stupňom tečenia v dutine. To umožňuje na rozdiel od iných materiálov pre podobné použitie aplikovať výrobok minimálnym otvorom a zároveň zaisťuje dokonalé naplnenie dutiny. Objemová hmotnosť pri aplikácii sa pohybuje medzi 11 - 18 kg/m3.