SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce - oprava budovy, zateplenie a fasáda.

Oáza oddychu Jedľové Kostoľany - rekonštrukcia studničky

SPU Nitra - Fakulta biotechnológie a potravinárstva - rekonštrukcia učebne

Ďalšie zrealizované projekty:

 1. Úprava verejného priestranstva v okolí multifunkčného ihriska v obci Žikava
 2. Oprava strechy Domu služieb v obci Topoľčianky
 3. Oprava strešnej krytiny na telocvični OFK Tatran Topoľčianky
 4. Oprava havarijného stavu sociálnych zariadení ZŠ Čakajovce
 5. Oprava komunikácie v areáli školy Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce
 6. Modernizácia zariadenia a oprava kuchynky - obecný úrad Choča
 7. Rekonštrukcia vykurovacej sústavy - obecný úrad Ješkova Ves
 8. Oprava strechy na budove Základnej školy Pribinova Zlaté Moravce 
 9. Rekonštrukcia učební a knižnice ZŠ Čakajovce
 10. Oprava havarijného stavu vestibulu a soc. zariadení v školskej jedálni Gymnázium J. Kráľa  Zlaté Moravce
 11. Oprava havarijného stavu vnútornej kanalizácie SOŠ technická Zlaté Moravce
 12. Výstavba bytového domu Nová Ves nad Žitavou
 13. Výstavba bytového domu Malé Vozokany
 14. Výstavba bytového domu Nováky
 15. Rekonštrukcia šatní a umyvárky Milsy Bánovce nad Bebravou
 16. Výmena výplní otvorov Milsy Bánovce nad Bebravou 
 17. Výmena okien a strechy v Materskej škole Tekovské Nemce
 18. Prekrytie tribúny OFK Bošany
 19. Požiarna zbrojnica Žiar nad Hronom - opláštenie budovy a výmena strešnej krytiny
 20. PD Gader Blatnica - šatne a sociálne zariadenia, výstavba prístreškov a výbehov, výstavba výrobnej haly