Upozornenie!

Z obáv pred možným zneužitím podvodníkmi oznamujeme, že dňa 31. decembra 2021 došlo k odcudzeniu našej firemnej pečiatky. Pečiatka bola označená poradovým číslom. V prípade podozrenia z podvodu nás kontaktujte na t.č.: 0905 646 898 alebo 0915 454 546, prípadne na mail: dimimax@dimimax.sk